Tillgänglighets-anpassade aktiviteter för barn och unga

Mörksuggeparken

April - Juli 2021

Mörksuggeparken började som ett projekt för eleverna på IM-programmet och gymnasiesärskolan på Stiernhööksgymnasiet i Rättvik hösten 2020. Projektet har vuxit och har kommit att involvera de flesta förskolor, grundskolor och fritidshem i Rättvik, samt en stor mängd frivilliga privatpersoner, föreningar, företag och Rättviks kommun. 

 

Inspirationen till Mörksuggeparken kommer från den fantastiska aktivitetsparken, Troll- och clownstigen i Östnor, Mora. Med sina hinderbanor av återbruksmaterial i skogen lockar Troll- och Clownstigen barnfamiljer från hela Dalarna. Mörksuggeparken ska med sin tillgänglighetsanpassade profil också göra det! I Mörksugeparken ska även barn och unga i rullstol kunna ta del av aktiviteterna som erbjuds.

 

Mörksuggeparken är en tillgänglighetsanpassad aktivitetepark för barn och unga med och utan funktionshinder och bygger på delaktighet, hållbarhet, samverkan och inspiration till rörelse. Hinderbanorna är designade av barnen och de unga från Rättviks förskolor, fritidshem och skolor och byggs av frivilliga privatpersoner och företag . 

 

Det mesta i Mörksuggeparken är skapat av material skänkt av företag och privatpersoner. Mörksuggeparken är beroende av bidragsgivare för sin fortlevnad. Hjälp Rättviks barn och unga att fortsätta skapa en tillgänglighetsanpassad aktivitetspark med hinderbanor. 

 

Exempel på planerade investeringar:

  • En lång rutschkana som liknar en rodel längs med slänten.
  • Tillgänglighetsanpassad lekplatsutrustning och sittplatser
  • Virke till bygge av lilla Långbryggan, Dalhalla och flertalet hinder och annan utrustning.
  • Markberedning och material för att anlägga en tillgänglighetsanpassad väg fram och ner till parken

Stöd Mörksuggeparken du också!

KOMMANDE EVENEMANG

Fixardag Mörksuggeparken


Datum: Söndag 11 juli
Tid: 10-13
Plats: Backavägen 38, Rättvik

Djungelgympa


Datum: Tisdag 13 juli
Tid: 16-17
Plats: Siljanstranden

Djungelgympa


Datum: Tisdag 20 juli
Tid: 16-17
Plats: Siljanstranden

Djungelgympa


Datum: Tisdag 3 Augusti
Tid: 16-17
Plats: Siljanstranden